AUTOŠKOLA BC. Václav Kovář


Přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Přišli jste o všechny body a potřebujete přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel?

Zajišťujeme přípravu a předvedení k přezkoušení pro vrácení zadrženého řidičského průkazu.

Dle novelizace zákona o provozu na pozemních komunikacích je nutno doložit i posudek o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření. Po dohodě jsme schopni toto vyšetření pro Vás zajistit.

Bližší informace spojené s podmínkami pro vrácení ŘP Vám rádi poskytneme osobně, telefonicky či mailem. Kontaktujte nás.