AUTOŠKOLA BC. Václav Kovář

Ceny jsou uvedeny jako konečné včetně DPH bez skrytých poplatků!

Individuální výuka a výcvik

SKUPINA ŘO

POPIS

CENA v Kč

POZNÁMKA

B

Osobní automobil

17 000


Základní výuka a výcvik

SKUPINA ŘO

POPIS

CENA v Kč

POZNÁMKA

B

Osobní automobil

20 000


Kondiční jízdy, zdokonalovací výuka a výcvik

SKUPINA ŘO

POPIS

VYUČUJÍCÍ HODINA*

CENA v Kč

POZNÁMKA

B

Osobní automobil

teorie

300

 

jízda

500

* Vyučující hodina trvá 45 minut.

Opakovaná zkouška

SKUPINA ŘO

POPIS

CENA v Kč

POZNÁMKA

B

z teoretické i praktické části

400

 

Platby, které zaplatíte za provedení zkoušky MÚ Nepomuk

Poplatek za zkoušku z odborné způsobilosti

700 Kč

Opakovaná zkouška z praktické jízdy

400 Kč

Opakovaná zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích

100 Kč


Školení řidičů

ŘIDIČI

ŠKOLENÍ

CENA v Kč/osoba

POZNÁMKA

 

Referenti

náplň a délku je možno přizpůsobit požadavku zákazníka

250

Cena je orientační. Závisí na počtu osob, délce a místě školení.