AUTOŠKOLA a AKREDITOVANÉ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ BC. Václav Kovář

Dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v platném znění, zajišťují školení pro řidiče, kteří řídí vozidla skupiny C, C+E, D, D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 A D1+E a nespadají do výjimek § 46, odstavec 3 pouze akreditovaná Školící střediska, nikoli autoškoly bez kompletního technického a odborného zázemí.

Akreditované školící středisko řidičů Bc. Václav Kovář je registrováno pod č.28/2011/PK Plzeňského kraje.

Naše středisko zajišťuje:

1. vstupní školení k získání průkazu profesní způsobilosti řidiče(výuka, výcvik a závěrečná zkouška)
2. pravidelná školení pro držitele průkazu profesní způsobilosti řidiče (výuka)

Mimo tato školení zajišťujeme školení pro řidiče i podle jiných právních předpisů. Bližší informace o všech školeních naleznete v záložce školení řidičů.

Dále jsme schopni zajistit pro řidiče psychologická vyšetření.

Samozřejmostí školícího střediska je přizpůsobovat se Vašim časovým možnostem a potřebám. Po dohodě je možno vést školení i v odpoledních hodinách, o sobotách, nedělích či svátcích.. V rámci školení poskytujeme občerstvení zdarma.

V rámci pravidelného školení garantujeme řidiči za „věrnost“ stejnou platbu od doby nástupu k našemu školícímu středisku do doby výměny „Profesního průkazu“.

Jednotlivé a případné množstevní ceny jsou uvedeny v ceníku.