AUTOŠKOLA a AKREDITOVANÉ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ BC. Václav Kovář

  • Jste-li aktuálně naším žákem a přivedete-li do naší autoškoly dalšího klienta, bude Vám z částky, kterou jste za kurz zaplatili vrácena částka ve výši 500 Kč z ceny kurzu. Toto platí v případě, že klient zaplatil celou částku za kurz pro získání řidičského oprávnění a nevztahuje se na kondiční jízdy a školení.
  • Pokud jste v minulosti v naší autoškole absolvovali jakýkoliv základní výcvik, bude Vám z ceny dalšího výcviku odečtena sleva ve výši 300 Kč.
  • Řidič, který se účastní pravidelného profesního školení v našem školícím středisku a přivede nového klienta, získá na každého klienta slevu ve výši 100 Kč.