AUTOŠKOLA a AKREDITOVANÉ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ BC. Václav Kovář

Dle zákona MD 247/2000 Sb, O získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel lze provádět tyto druhy výcviku:

 • Základní výuka a výcvik – pro skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, T
 • Sdružená výuka a výcvik – je kombinací dvou a více skupin či podskupin řidičských oprávnění
 • Rozšiřující výuka a výcvik – rozšíření o další skupinu řidičského oprávnění. Nelze poskytnout žadateli, který získal výhradně skupinu AM a T
 • Individuální studijní plán – Teoretickou přípravu si žadatel osvojí samostatným studiem a povinnými konzultacemi. Nelze absolvovat pro skupiny D, D+E a podskupiny D1, D1+E
 • Doplňující výuka a výcvik – může být poskytnut pouze žadateli, který:

  a) ukončil výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění, ale řidičské oprávnění mu nebylo dosud uděleno, nejdéle však do doby 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky. Poté je povinen absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

  b) žádá o

  1. rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny A1 na skupinu A2,

  2. rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny A2 na skupinu A, nebo

  3. rozšíření rozsahu řidičského oprávnění pro skupinu B na jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg

  c) žádá o rozšíření řidičského oprávnění s omezením na vozidla vybavená automatickou převodovkou na řidičské oprávnění bez tohoto omezení.

 • Jak můžete začít?

  Stačí vyplnit žádost o řidičské oprávnění na příslušnou skupinu řidičského oprávnění, nechat si ji potvrdit Vaším ošetřujícím lékařem a odevzdat v autoškole nejpozději před zahájením kurzu.

  Žádost si můžete vyzvednout v autoškole viz kontakt nebo si ji můžete stáhnout v záložce formuláře (nezapomenout vytisknout oboustranně), včetně posudku zdravotní způsobilosti pro lékaře. Pokud bydlíte v Nepomuku a blízkém okolí, po Vašem zavolání a domluvě Vám přivezeme žádost domů a to zcela ZDARMA. Ihned se také můžeme domluvit na zahájení autoškoly.

  Pokud si s něčím nevíte rady, potřebujete vysvětlení neváhejte a volejte, mailujte viz kontakt. Vaše spokojenost je náš cíl.

  Jak probíhá výcvik?

  Nejdříve absolvujete výuku na učebně v rozsahu daném zákonem dle druhu výcviku pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění. Seznámíte se s pravidly provozu na pozemních komunikacích, zásadami bezpečné a defenzivní jízdy, poskytováním první pomoci a konstrukcí silničních vozidel. Na učebně se o přestávkách můžete občerstvit kávou nebo čajem případně sodovkou. Tato služba je pro Vás ZDARMA.

  Během praktických jízd v naší autoškole se Vám bude věnovat učitel individuálně abyste získali co nejlepší řidičské návyky a dovednosti. Termíny a místo nástupu na praktické jízdy si domlouváte dle Vašich potřeb přímo s učitelem.

  Jak probíhají závěrečné zkoušky?

  Závěrečná zkouška je posledním krokem k získání Vašeho řidičského oprávnění má celkem 3 části

  1. Test z pravidel provozu na pozemních komunikacích - cvičné testy procvičujeme v rámci výuky nebo si ho můžete vyzkoušet na stránkách ministerstva dopravy v záložce doporučené odkazy.

  2. Praktická jízda se zkušebním komisařem – doba jízdy je daná zákonem č.247/2000 pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění. Součástí zkoušky je prověření znalostí a dovedností úkonů pře použitím vozidla.

  3. Ovládání a údržba vozidla – pouze u řidičského oprávnění C1, C1+E, C, C+E , D1, D1+E, D a D+E

  Po úspěšném absolvování všech tří částí závěrečné zkoušky Vám již nic nebrání v podání žádosti o vydání řidičského oprávnění.

  Závěrečná zkouška je podle zákona č.247/2000 Sb. zpoplatněna. Tento poplatek nevybírá autoškola, ale MÚ Nepomuk, jehož zaměstnanci zkoušku provádějí. Poplatek viz. ceníky je nutné uhradit před závěrečnou zkouškou.

  V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.