AUTOŠKOLA BC. Václav Kovář

Jak můžete začít?

Stačí vyplnit žádost o řidičské oprávnění na příslušnou skupinu řidičského oprávnění, nechat si ji potvrdit Vaším ošetřujícím lékařem a odevzdat v autoškole nejpozději před zahájením kurzu.

Žádost si můžete vyzvednout v autoškole viz kontakt nebo si ji můžete stáhnout v záložce formuláře (nezapomenout vytisknout oboustranně), včetně posudku zdravotní způsobilosti pro lékaře. Pokud bydlíte v Nepomuku a blízkém okolí, po Vašem zavolání a domluvě Vám přivezeme žádost domů a to zcela ZDARMA. Ihned se také můžeme domluvit na zahájení autoškoly.

Pokud si s něčím nevíte rady, potřebujete vysvětlení neváhejte a volejte, mailujte viz kontakt. Vaše spokojenost je náš cíl.

Jak probíhá výcvik?

Nejdříve absolvujete výuku na učebně v rozsahu daném zákonem dle druhu výcviku pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění. Seznámíte se s pravidly provozu na pozemních komunikacích, zásadami bezpečné a defenzivní jízdy, poskytováním první pomoci a konstrukcí silničních vozidel. Na učebně se o přestávkách můžete občerstvit kávou nebo čajem případně sodovkou. Tato služba je pro Vás ZDARMA.

Během praktických jízd v naší autoškole se Vám bude věnovat učitel individuálně abyste získali co nejlepší řidičské návyky a dovednosti. Termíny a místo nástupu na praktické jízdy si domlouváte dle Vašich potřeb přímo s učitelem.

Jak probíhají závěrečné zkoušky?

Závěrečná zkouška je posledním krokem k získání Vašeho řidičského oprávnění má celkem dvě části

1. Test z pravidel provozu na pozemních komunikacích - cvičné testy procvičujeme v rámci výuky nebo si ho můžete vyzkoušet na stránkách ministerstva dopravy v záložce doporučené odkazy.

2. Praktická jízda se zkušebním komisařem – doba jízdy je daná zákonem č.247/2000 pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění. Součástí zkoušky je prověření znalostí a dovedností úkonů pře použitím vozidla.

Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky Vám již nic nebrání v podání žádosti o vydání řidičského oprávnění.

Závěrečná zkouška je podle zákona č.247/2000 Sb. zpoplatněna. Tento poplatek nevybírá autoškola, ale MÚ Nepomuk, jehož zaměstnanci zkoušku provádějí. Poplatek viz. ceníky je nutné uhradit před závěrečnou zkouškou.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.