AUTOŠKOLA a AKREDITOVANÉ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ BC. Václav Kovář

Řidičský průkaz skupiny AM opravňuje k řízení:

 • motorových vozidel s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1


  1. dvoukolových se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,

  2. tříkolových se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,

  3. čtyřkolových o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW


  Podmínky pro přijetí do výcviku:

 • věk 15 let (v den ukončení výcviku)
 • zdravotní způsobilost
 • platná žádost o řidičské oprávnění
 • písemný souhlas zákonného zástupce, při nástupu do kurzu před dovršeným 15 rokem musí být úředně ověřený

 • Výcvik:

  Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele (běžně měsíc až dva). Individuální zrychlený výcvik je možné absolvovat již za 16 dní. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Při výcviku může uchazeč absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.

  Výcvik probíhá na novém motocyklu JAWA 125 Travel