AUTOŠKOLA a AKREDITOVANÉ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ BC. Václav Kovář

Řidičský průkaz skupiny A2 opravňuje k řízení:

 • motocyklu s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem,
 • vozidel zařazených do skupiny AM a A1

 • Podmínky pro přijetí do výcviku:

 • věk 18 let (v den ukončení výcviku)
 • zdravotní způsobilost
 • platná žádost o řidičské oprávnění
 • při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

 • Výcvik:

  Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele (běžně měsíc až dva). Individuální zrychlený výcvik je možné absolvovat již za 16 dní.

  Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Při výcviku může uchazeč absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.

  Výcvik probíhá na motocyklu KAWASAKI EN 500