AUTOŠKOLA a AKREDITOVANÉ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ BC. Václav Kovář

Řidičský průkaz skupiny A1 opravňuje k řízení:

 • lehkého motocyklu s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3
 • tříkolových motorových vozidel o výkonu nejvýše 15 kW
 • vozidel zařazených do skupiny AM

 • Podmínky pro přijetí do výcviku:

 • věk 16 let (v den ukončení výcviku)
 • zdravotní způsobilost
 • platná žádost o řidičské oprávnění
 • písemný souhlas zákonného zástupce

 • Výcvik:

  Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele (běžně měsíc až dva). Individuální zrychlený výcvik je možné absolvovat již za 16 dní.

  Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Při výcviku může uchazeč absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.

  Výcvik probíhá na novém motocyklu JAWA 125 Travel