AUTOŠKOLA a AKREDITOVANÉ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ BC. Václav Kovář

Školení řidičů z povolání

Povinnost účasti na školení pro tyto osoby vyplývá ze zákona č. 111/1994 Sb. § 3 odst. 1 písm. d).

Povinnost zúčastnit se školení se týká všech řidičů z povolání, na které se nevztahuje školení řidičů ze zákona 247/2000 Sb.. Za řidiče z povolání se považuje řidič, který řídí vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě nebo dopravce, který provozuje dopravu a je zároveň řidičem vozidla, kterým tuto dopravu provozuje.

Školení musí být provedeno 1x za rok analogicky se zákonem č. 247/2000 Sb.. Provedení školení a ověření znalostí musí být prokazatelně zdokumentováno. Školení může provádět pouze osoba odborně způsobilá – držitel učitelského oprávnění.

Na školení je možno se přihlásit telefonicky, osobně nebo mailem v záložce kontakt. Aktuální cenu školení najdete v ceníku.